Skillevægge

Skillevægge kan opdeles i to typer, som bærende og ikke bærende.

Skillevægge er opbygget af en ribbe konstruktion på 45 x 70-120 mm med 12,5 eller 15 mm fibergips på begge sider, alt efter formål og last. Hvis der er særligt mange installationer kan det være en ide kun at beklæde skillevægge ensidigt. Ved skærpede lyd og brandkrav opføres skillevæggene som dobbeltvægge (Lejlighedsskel).

Skillevægge

Fælles for både ikke bærende og bærende skillevægge er, at man kan opnå en god lydisolering og en brandklassifikation op til REI 60 (BD60). For skillevægge gælder også at tomrør og løse plader skal planlægges.
Se mere om sammenhængen mellem opbygning og lyd / brand på www.fermacell.dk

Skillevægge grundopbygning:

Almindelige skillevægge:

 • 12,5 eller 15 mm fibergips
 • 45 x 70-120 mm ribbe c/c 600 mm
 • 12,5 eller 15 mm fibergips

Lejlighedsskillevægge – Dobbelt adskilt konstruktion:

 • 12,5 eller 15 mm fibergips
 • 45 x 70-120 mm ribbe c/c 600 mm
 • Minimum 20 mm luftlag
 • 45 x 70-120 mm ribbe c/c 600 mm
 • 12,5 eller 15 mm fibergips

Fokuspunkter i forbindelse med projektering:

 • Er væggen bærende eller ikke bærende
 • Lyd og brandkrav. Se www.fermacell.dk
 • Ikke bærende skillevægge udføres med grundribbe 70/(95) mm
 • Bærende skillevægge udføres af 95-120 mm grundribbe afhængig af last og højde.

Følgende løses i samarbejde med Roust Træ A/S:

 • Løse plader for VVS
 • Tomrør til el.