Gulvkassetter

Gulvkassetter bruges som etagedæk, f.eks. mellem stueplan og 1. sal. For gulv-isomenter er det særligt vigtigt at komfortkravene beskrevet i det nationale anneks til Eurocode 5 overholdes. Komfortkravene er beskrevet via nogle nedbøjningskrav.

Nedbøjningskravet i etageboligbyggeri er 1,7 mm for en enkeltkraft på 1,0 kN, nedbøjningskravt for dæk i samme bolig er 1/600 for en fladelast på 1,5 kN/m2.

Udover at overholde ovennævnte krav, er det ikke uvæsentligt hvordan man opbygger gulvet, og om der eksempelvis er sammenhæng i en evt. udstøbning fra rum til rum. Afhængig af egenlast og nyttelast kan dæk spænde op til 4,5 m i etageboliger og op til 5,5 m i dæk inden for samme bolig. For andre spændvidder, kontakt Roust Træ A/S.

Ved etage-boligbyggeri, hvor gulv-isomentet samtidig er lejlighedsskel, er der væsentligt højere brand- og lydkrav. For at overholde disse krav skal den projekterende være omhyggelig ved projektering af gulvet, samtidig med at der skal vælges det rigtige ophængningssystem for loftet.

Gulvkassetter