Ring til os: 75192244

Plankespær

Plankespær og Gitterdragere

Plankespær er og var anvendt som alternativ til hanebåndspær


, dog var det for hundrede år siden altid understøttet på et ”skrummel” af ét stol-remkonstruktion.  I nutidens byggeri anvendes plankespær stadig som alternativ til hanebåndspær, samt hvis bygningen er åben fra gulvet i stueetagen til tagkippen. 

• Plankespær skal altid understøttes i kip!
• Udvendig taghældninger fra 15°-50°, valmede gavle er ikke umiddelbart muligt.
• Spærtypen udføres med udhæng eller tilpasset facade gesims.
• Overdækkede terrasser og udkragninger er en udfordring med denne spærtype, der skal altid suppleres med træ eller stålveksler/søjler.
• Denne spærtype stiller krav til husets indretning aht. kipunderstøtning.
Plankespær benyttes kun i bygninger, hvor understøtning ved eller nær kip er muligt. Roust Træ anbefaler spændvidde på kipremme i boliger, ikke overstiger 7 meter.  Plankespær kan med fordel kombineres med betondæk eller anden etageadskillelse, samt bygninger med trempelvæg.

Gitterdragere:
Gitterdragere anvendes til bygninger med ”fladt” tag, ved tidens moderne kubistiske boligbyggestil.
Fordelen ved gittedragere er bl.a. fremføring af ventilationsrør og lign. kan fortages uden indgreb/udskæringer i spærkonstruktionen.
Loftet i beboelsen er vandret, der er intet brugbart loftrum ved denne spærtype.
• Udvendig taghældning er typisk 1,5° kilefald (mindste krav til tagpap)
• Spærtypen udføres med udhæng eller tilpasset murkrone.
• Overdækkede terrasser og mindre udkragninger er muligt, i nogen omfang vil dette dog kræve understøtninger med træ eller stålveksler.
• Denne spærtype er selvbærende mellem to vægge, dvs. du frit kan indrette bygningen uden at det har indvirkning på spærrenes stabilitet.
• Tommelfinger regel vedr. frit spænd: gitterhøjden er 10% af det frie spænd (eks:. spv. 7m = 70cm)
Gitterdragere anvendes til beboelse, lager/butik, institutions- og industribygninger.
Den maximale spændvidde er 15 meter… -spændvidder over 15 m betyder spærret at skal udføres efter øgede normkrav.
Gitterdrager anvendes i en variation, hvor bygningens facadehøjde er uens, tag og loft følges derved ad og taghældningen gives af højdeforskellen på facaderne.