Ring til os: 75192244

Man bor bedre i træhuse

Sundt indeklima er godt for børnene

Frit valg i udvendig beklædning

Udvendig beklædning i skiffer og træ opsat på elementer fra Roust Træ. En anden mulighed er skalmuring foran vores elementer. 

 

Daginstitution i trækonstruktioner

Vi har leveret Isomenter til flere daginstitutioner

 

Tagkassetter giver et tørt byggeri

Løft efter løft lægges tagkassetterne op på huset  

Vi har produceret spær i 40 år !

Fra spær til carporte til meget komplicerede spær konstruktioner er hverdag hos os

Medarbejdere med lang anciennitet

100 glade medarbejdere tager ikke fejl. Vi er stolte af vores arbejdeplads og kommer på arbejde hver dag for at yde vores bedste.

Saksespær

Saksespær

Saksespær Saksespær blev i 60-70´erne kun anvendt i arkitekttegnede villaer,                            Læs mere

Hanebåndsspær

Hanebåndsspær

Hanebåndsspær Hanebåndspær er anvendt i dansk byggeri i århundreder, indtil for ca. hundrede år siden Læs mere

Kviste

Kviste

Kviste Kviste kan udføres på mange måder, nedenfor er vist tre grundmodeller, saddeltag, gitterspær og kvist med buet tag. Uanset hvilken model man vælger, kan kviste leveres med eller uden zink.... Læs mere

Plankespær

Plankespær

Plankespær og Gitterdragere Plankespær er og var anvendt som alternativ til hanebåndspær Læs mere

Skillevægge

Skillevægge

Skillevægge Skillevægge kan opdeles i to typer, som bærende og ikke bærende. Læs mere

Tagkassetter

Tagkassetter

Tagkassetter Tag-isomenter kan leveres i et utal af variationer.Fra simple tag-isomenter til industrihaller, til komplicerede tag-isomenter med udskæringer i udhæng m.m. Tag-isomenter kan leveres ventileret eller uventileret alt efter opgave. Til... Læs mere

Ydervægge

Ydervægge

Ydervægge Isoment ydervægge kan leveres med færdig udvendig beklædning eller som rå elementer, og kan anvendes i et utal af facadeløsninger. Læs mere

Gitterspær

Gitterspær

Gitterspær Gitterspærret er den mest anvendte spærtype i dansk boligbyggeri siden 60´erne. Læs mere

Bokse

Bokse

Bokse Bokse bruges først og fremmest til rækkehuse, klyngehuse og taglejligheder. I op til 4 etager med øverste dæk maksimalt 9,6 m over terræn.Boks byggeri sker ved, at et hus eller... Læs mere

Roust træ´s historie

Roust 1960Stifter Herman Pedersen, født 1892 i Roust rejste som ung udlært tømrer ud i verden som naver (omrejsende tømrersvend) til Norge og Svalbard (nok pga hans store passion for jagt). Her opholder han sig i ca 7 år. Men noget trækker i Danmark. Hans kære Mette Marie, pige i huset hos naboen, som han mødte inden sin afrejse til Norge.

Efter sin hjemkomst blev han ret hurtigt gift med sin kære. Han fortsatte sit virke som tømrersvend i lokalområdet.
21/5-1925 kom deres førstefødte til verden. Han fik navnet Børge Pedersen. Denne begivenhed blev samtidig startskuddet til at Herman startede som selvstændig tømrer/snedker. Roust Savværk var født. Navnet kom dog først senere.
Børge Pedersen tog også en tømreruddannelse hos tømrermester Anton Baun i Billum.
Tiden hos Anton Baun blev vigtig for hans videre karriereforløb. Han blev byggeleder på opbygningen af flygtningelejren i Oksbøl i 1946. Denne flygtningelejr betød at Oksbøl blev til Danmarks 5. største by i et par år med over 35.000 indbyggere.
Læs mere -Historien om Roust Træ
Spær

Under spærafsnittet finder du uvurderlig hjælp til at kunne designe dine spær. Du finder også ideer til udformning af dine spær. Se et bredt udvalg af mulige spærkonstruktioner..

Isomenter ®

Elementer fra Roust Træ A/S hedder Isomenter, Isomenter er din sikkerhed for gode løsninger i dit byggeri. Selve ordet ’Isomenter’ indikerer hvad produktet er: ’Energivenlige elementer’. Isomenter fremstilles i bæredygtige materialer lige efter dine behov. Derfor er de vore ’Isomenter’ også det miljørigtige valg.

Know How

Vore teknikere har mange års erfaring i projektudvikling. Derfor sikres der optimale løsninger indenfor energi, fugt, lyd, miljø og æstetik.