Bygnings elementerProdukterDokumentationProcessenDownloadReferencer
Hjem | Kontakt


   
 

Gitterdrager fremstilles normalt med en min. taghældning fra ca. 1.5 gr. og anvendes ved spænd-vidde op til ca. 21 m som frit-bærende.

Gitterdrager giver ikke store muligheder for udnyttelse af tagrummet. Normalt regnes der med en nyttelast på 0,5kN/m2 på en 1,2 m bred gangbro, når største højde i tagrummet er 1,0 m eller derover. For lavere tagrum regnes normalt ingen belastning på spærfoden.

Gitterdrager muliggør kraftig varmeisolering af loftet samt effektiv ventilation og inspektion af tagrummet.
Gitterdrager kan udføres med mange specielle former.

   
Type G

Forskellige udformninger. Målsat tegning skal fremsendes ved bestilling.
Højden bør ikke være under 0,5m eller under 1/10 af spændvidden.
   
   
     
  Roust Træ A/S
Tinggården
6818 Årre
Tlf: 75 19 22 44
Fax: 75 19 25 05

Konstruktive byggeelementer med træ som kerne