Bygnings elementerProdukterDokumentationProcessenDownloadReferencer
Hjem | Kontakt


 

 

 


   
 

Plankespær af konstruk-tionstræ, med dimensioner fra 45x145 mm til 45x245 mm.
Plankespær kan med fordel anvendes ved spændvidder indtil ca. 6 mtr. afhængig af tagvægt, bjælkeafstand og stivhedskrav.
Ved større spændvidder vil limtræs-, LVL- eller gitterdragere med fordel kunne anvendes.

I dag med de nye isoleringskrav er der en stigende efterspørgsel på plankespær med en stor højde. Dette kan løses ved at sammen-sætte to stykker spærtræ, hvorved den største højde kan blive 490 mm (2x245 mm). Man skal dog ved anvendelse af høje, lange planke- spær, sikre dem mod foldning på midten, f.eks ved indsættelse af mellemstykker.

Ved ønske om større højde kan gitterdragere med fordel anvendes.

   
Type 145 - 245
   

Type 245 - 490

   

   
   
     
  Roust Træ A/S
Tinggården
6818 Årre
Tlf: 75 19 22 44
Fax: 75 19 25 05

Konstruktive byggeelementer med træ som kerne