Bygnings elementerProdukterDokumentationProcessenDownloadReferencer
Hjem | Kontakt


 

 

 


   
 

Halvspær fremstilles normalt med taghældning fra ca. 10 gr. og anvendes ved spændvidde op til ca. 21 m som fritbærende.

Halvspær giver ikke store mulig-heder for udnyttelse af tagrummet. Normalt regnes der med en nyttelast på 0,5kN/m2 på en 1,2 m bred gangbro, når største højde i tagrummet er 1,0 m eller derover. For lavere tagrum regnes normalt ingen belastning på spærfoden.

Halvspær muliggør kraftig varme-isolering af loftet samt effekt ventilation og inspektion af tag-rummet.
Halvspær kan udføres med mange specielle former.

   
Type H2

Længde l : 4,2m til ca 7,2m afhængig af taghældning.
   

Type H4

Længde l : 6,0m til ca 10,2m afhængig af taghældning.

 

 
Type H6

Længde l : 8,1m til ca 12,0m afhængig af taghældning.
Halvspær udføres også med hældning af foden. Vinklen mellem spærhoved og fod bør være min. 10 gr.
Hvis total højden er over 4,0 m, leveres spærene delt, f.eks. med løs top.

 

 

   
   
     
  Roust Træ A/S
Tinggården
6818 Årre
Tlf: 75 19 22 44
Fax: 75 19 25 05

Konstruktive byggeelementer med træ som kerne