Om Roust SpærProdukterReferencerNyhederProcessenTeknik
Hjem | Kontakt

Ydervægge

Skillevægge

Tag Isomenter

Gulv Isomenter

Bokse, modulbyggeri

Kviste

 

 

 


   
 

Facaderenovering

I dag er der mange af boligerne fra 60'erne og 70'erne, som skal renoveres, hvilket giver en
mulighed for at energieffektivisere og finde renoveringsløsninger, der kan bruges til mange af disse
boliger. En af disse måder er at mindske energiforbruget ved at efterisolere klimaskærmen,
De primære områder er alle former for efterisolering og optimering af klimaskærmen, herunder udskiftning af vinduer og døre til nye energiruder
Lejlighederne skal udover totalrenovering energioptimeres, så man minimum opnår energiklasse 1
Nye vinduer, facaderenoveringer og tagrenoveringer er nogle af de opgaver, som landets foreninger får udført.

Roust Spær producere elementer til facaderenovering, energi-renovering. Elementerne konstrueres og udformes efter det enktle projekt, således at kravene om tæthed og uværdi overholdes, samt krav om hurtig lukning af den åbne facade.

 

 
   

Ydervægge

Isoment ydervægge kan leveres med færdig udvendig beklædning eller som rå elementer, og kan anvendes i et utal af facadeløsninger.
Uanset om man ønsker skalmur, træbeklædning, pudset facade eller en anden type facadebeklædning, så kan isomenter udgøre den bærende del.
Isomenter kan leveres fra fabrik med en af vores egne bræddebeklædninger eller med en 15 mm HD-plade til puds. Ønskes andre former for beklædning, skal denne normalt monteres på pladsen, spørg i salgsafdelingen i forbindelse med specialløsninger.
Isomenter kan leveres med mange typer vindspærre. Normalt leveres isomenter med en 13 mm asfaltimprægneret blød træfiberplade som vindspærre, hvor der er krav til brandmodstandsevnen vælges et egnet produkt.

Tykkelsen på isomenter bestemmes af den U-værdi, vi får oplyst fra energirammeberegningen.
Med normale ribber kan der opnås U-værdier ned til 0,13 W/m²K. Ved anvendelse af vores fleksible isoment-ribbe kan der opnås værdier ned til 0,07 W/m²K og lavere.
Ydervægs-Isomenter kan ved en max. højde på 2,5 mtr. leveres i længder op til 12,0 mtr, ved en max. højde på 3,0 mtr. i længder op til 9,5 mtr. og ved max. væghøjde på 3,8 mtr. op til en længde på 8,5 mtr.

Isomenter leveres normalt med en 12,5 eller 15 mm fibergips på indvendig side, alt efter formål. Tidligt i processen skal der planlægges hvor der skal føres tomrør for el samt udføres løse plader for VVS.

Efter at tæthedskravet på 1,5 l/s blev indført med BR06 udføres praktisk talt alle vægge med en indvendig påforing, hvorved dampspærren trækkes 45 mm tilbage. Denne installationskanal muliggør føring af el- og vvs rør uden at dampspærren gennembrydes, hvilket gør at ydervæggen kan gøres meget tæt. Vores effektive vinduesmontage og vores velafprøvede samlingsdetaljer, gør det muligt at opnå særdeles gode resultater ved en Blower-doortest.
I montagesituationen skal der være særlig fokus på anvisningerne i vore samlingsdetaljer, specielt hvor Isomenter støder til andre bygningsdele. Tæthedskravet er i forbindelse med BR10 er udvidet for lavenergibygninger (Se BR10 7.2.1 Stk. 4)

Vi anbefaler at vinduer og døre i størst muligt omfang indbygges fra fabrik.
Det er muligt at indbygge søjler og bjælker i Isomenterne, f.eks. omkring større vinduespartier. Frie søjler og bjælker kan efter ønske medleveres. Salgsafdelingen hjælper til med at leverancen indeholder alt hvad der skal til for at montagen forløber efter forventning.

   
Skillevægge:

Skillevægge kan opdeles i to typer, som bærende og ikke bærende.
Skillevægge er opbygget af en ribbe konstruktion på 45 x 70-120 mm med 12,5 eller 15 mm fibergips på begge sider, alt efter formål og last. Hvis der er særligt mange installationer kan det være en ide kun at beklæde skillevægge ensidigt. Ved skærpede lyd og brandkrav opføres skillevæggene som dobbeltvægge (Lejlighedsskel).
Fælles for både ikke bærende og bærende skillevægge er, at man kan opnå en god lydisolering og en brandklassifikation op til REI 60 (BD60). For skillevægge gælder også at tomrør og løse plader skal planlægges.
Se mere om sammenhængen mellem opbygning og lyd / brand på www.fermacell.dk/
Til Toppen  
Tagelementer:

Tag-isomenter kan leveres i et utal af variationer.
Fra simple tag-isomenter til industrihaller, til komplicerede tag-isomenter med udskæringer i udhæng m.m.
Tag-isomenter kan leveres ventileret eller uventileret alt efter opgave. Til tagpap eller anden tagdækning. Ved tag-isomenter, hvorpå der efterfølgende skal oplægges tagsten, leveres tag-isomenter ofte med en diffusionsåben vandafvisende grunder på krydsfiner.
Højden af tag-isomentet bestemmes af den U-værdi, vi får oplyst fra energirammeberegningen. Op til 490 mm med traditionelle ribber og endnu højere med gitterdragere.
For tag-isomenter skal den projekterende være særligt opmærksom på spændvidde i forhold til bygningens anvendelse, da der kan være stor opkrumning og nedbøjning. Tag-isomenter kan vælges fastholdt til skillevægge, eller tilslutninger mellem tag-isomenter og skillevægge kan udføres som teleskopløsning.
Brandmæssigt kan tagelementer udføres som BD30 / BD60. Den projekterende skal være særligt opmærksom på overflade krav samt på ikke at skabe brandtekniske hulrum. Endvidere kan brandsmitte skabe problemer ved ventilerede tage i sammenbyggede boliger.

 

   

Dækelementer:

For gulv-isomenter er det særligt vigtigt at komfortkravene beskrevet i det nationale anneks til Eurocode 5 overholdes. Komfortkravene er beskrevet via nogle nedbøjningskrav.
Nedbøjningskravet i etageboligbyggeri er 1,7 mm for en enkeltkraft på 1,0 kN, nedbøjningskravt for dæk i samme bolig er 1/600 for en fladelast på 1,5 kN/m2. Udover at overholde ovennævnte krav, er det ikke uvæsentligt hvordan man opbygger gulvet, og om der eksempelvis er sammenhæng i en evt. udstøbning fra rum til rum. Afhængig af egenlast og nyttelast kan dæk spænde op til 4,5 m i etageboliger og op til 5,5 m i dæk inden for samme bolig. For andre spændvidder, kontakt Roust Træ A/S
Ved etage-boligbyggeri, hvor gulv-isomentet samtidig er lejlighedsskel, er der væsentligt højere brand- og lydkrav. For at overholde disse krav skal den projekterende være omhyggelig ved projektering af gulvet, samtidig med at der skal vælges det rigtige ophængningssystem for loftet.

Til Toppen  

Modulbyggeri, bokse :

Bokse bruges først og fremmest til rækkehuse, klyngehuse og taglejligheder. I op til 4 etager med øverste dæk maksimalt 9,6 m over terræn.
Boks byggeri sker ved, at et hus eller boligblok bliver opdelt i moduler. I produktionshallen bliver Isomenterne samlet til bokse, hvorefter medarbejderne montere alt fra gulve, fliser, maling, døre og lister, køkkener og toiletter.
Boksmodulerne køre på lastbiler til byggepladsen, hvor de bliver hejst på plads.
For at kunne anvende bokse til byggeri kræver det at hele projektet er tænkt i "bokse" lige fra arkitekten til håndværkeren ude på byggepladsen.

 

   

Kviste :

Kviste produceres med og uden udvendig beklædning. Udformingen af kvisten er helt individuel, vi laver kvisten som arkitekten har tegnet den.
Se flere kviste i referencerne.

   

Til Top    
   
     
  Roust Træ A/S
Tinggården
6818 Årre
Tlf: 75 19 22 44
Fax: 75 19 25 05

Hjem | Teknik | Referencer | Nyheder | Processen | Produkter | Kontakt